[VIDEO] Wat zou jij willen veranderen aan Leidschendam-Voorburg? Doe mee met de enquete

Wat vind jij van Leidschendam-Voorburg en wat zou je willen veranderen voor de toekomst? Deze mening kan je tussen 6 juli en 27 juli geven middels een enquete op www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie

Omgevingsvisie 2040
Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’. In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.

Wat wil de samenleving?
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente na de zomervakantie in gesprek over thema’s die de samenleving belangrijk vindt. Hierbij wordt rekening gehouden met de corona-maatregelen.