Voedverbod in Leidschendam-Voorburg

Vanaf 1 november 2022 is het niet meer toegestaan om in Leidschendam-Voorburg in de openbare ruimte dieren te voeren. De gemeente wil hiermee de overlast van bijvoorbeeld ratten en muizen tegengaan.

Vele nadelen
Marcel Belt, wethouder Openbare ruimte: “Inwoners bedoelen het goed als zij dieren zoals eenden voeren: ”De mensen willen de dieren helpen en geen voedsel verspillen. Het eten geven van dieren is alleen niet nodig en het heeft veel nadelen. Brood- en andere etensresten die achterblijven trekken ratten, muizen, meeuwen of andere plaagdieren aan. Zij kunnen namelijk zorgen voor overlast door lawaai, ontlasting of agressief gedrag. Daarnaast zijn het zout en de olie in het brood helemaal niet goed voor de gezondheid van dieren. De etensresten die in de vijver of sloot terechtkomen, vervuilen ook het water. Dat is niet goed voor veel dieren en planten die erin leven”. Het college stemde daarom in met een voederverbod voor de openbare ruimte dat in de hele gemeente geldt.

Brood of etensrestjes
Mocht je brood over hebben, dan kun je dit in je eigen GFT-container of in 1 van de ondergrondse GFT-containers van Avalex gooien. Op de website van Avalex kunt u zien waar deze containers in de gemeente staan. Van het overgebleven brood wordt een compost gemaakt. Mocht je thuis andere etensresten dan boord hebben en wil je dat liever niet weggooien, Kijk dan op de site van het Voedingscentrum wat je nog meer kunt doen met etensresten.

Boete voor voederen
Wie in Leidschendam-Voorburg op of na 1 november dit jaar toch nog dieren voert in de openbare ruimte, loopt kans op een boete van € 100. Het voederverbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.