Vrijwilligerspunt heet vanaf nu LVvoorElkaar

Het online platform waar vrijwilligers en organisaties elkaar makkelijk kunnen vinden heeft een nieuwe naam gekregen en heet vanaf nu LVvoorElkaar. De dienstverlening blijft ongewijzigd.

Vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt, dat zijn hoofdkwartier heeft in het Koetshuis in Voorburg heeft in de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan de naamsverandering naar LVvoorElkaar. Ze zijn partner van NLvoorElkaar, hét landelijke platform voor vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk.

Aansluiten op de ontwikkelingen
Met het nieuwe platform wil LVvoorElkaar aansluiten op de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Liesbeth van den Ende van LVvoorElkaar: “De vrijwilliger van nu zet zich bijvoorbeeld graag in wanneer het hem of haar uitkomt: de eigen agenda is leidend; het vrijwilligerswerk moet flexibel zijn. Tijdens corona is gebleken, dat veel inwoners zich graag inzetten voor een ander.

Inspelen op de wensen en behoeften
Het platform speelt daarop in door bijvoorbeeld een kalender met ‘korte klussen’ aan te bieden. En andersom kan ook: vrijwilligers kunnen zichzelf aanbieden en aangeven waarnaar ze op zoek zijn. Deze mogelijkheid maakt dat organisaties zelf ook kunnen zoeken naar passende vrijwilligers. De look & feel van LVvoorElkaar is hip en trendy en spreekt een breed publiek aan.“

Stijging verwacht
De prognoses voor LVvoorElkaar zijn veelbelovend. Zo is er een verwachte stijging van 46% nieuwe vrijwilligers. Ook zullen jongeren zich meer inzetten; hier wordt zelfs een groei van 50% verwacht. “Vrijwilligersorganisaties kunnen zoals altijd bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij het werken met vrijwilligers. En vrijwilligers helpen we met het vinden van passend vrijwilligerswerk. Ook inspireren we iedereen om zich als vrijwilliger in te zetten. En dat onder het motto: goed doen doet je goed!”

Kijkje nemen? 
Check de website www.LVvoorelkaar.nl.