VVD, GBLV en D66 gaan onderhandelen; Paul de Krom aangewezen als formateur

VVD, GBLV en D66 – de drie grootste partijen in Leidschendam-Voorburg – gaan met elkaar om tafel om een coalitie te vormen. Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom zal de formatiegesprekken leiden.

Verkenning
Na de verkiezingsuitslag van 16 maart is Henk Bouwmans aan de slag gegaan als onafhankelijk verkenner. Hij heeft met alle partijen gepraat over hun wensen en heeft hierop 1 april een verkenningsrapport gepresenteerd. Daaruit volgt het advies dat VVD, GBLV en D66 om formatiegesprekken te starten.

“VVD LV, GBLV en D66 zijn de grootste in de Raad, hebben de bereidheid met elkaar samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Mijn advies is dan ook dat deze partijen gaan onderhandelen om te komen tot een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen en de vorming van een nieuw college”, aldus Bouwmans

Drie grootsten vormen meerderheid
VVD, GBLV en D66 werden de grootste partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel VVD als GBLV behaalden acht zetels, D66 haalde er vijf. Doordat VVD en GBLV tijdens deze verkiezingen allebei een zetel verloren, zijn zij aangewezen op een derde partij om een meerderheid in de raad te behalen. Met D66 hebben zij een ruime meerderheid in de nieuwe gemeenteraad met 21 van de 35 zetels.

Duidelijke uitdagingen
De lijsttrekkers van de drie partijen reageren positief op het rapport en nemen de aanbevelingen dan ook zeker over. Astrid van Eekelen (VVD): “Het is een helder rapport geworden met daarin een mooie weergave van alle wensen en ambities. Duidelijk zijn de uitdagingen waar we de komende 4 jaar samen met onze inwoners aan moeten werken: wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid.”

GBLV en D66 laten ook duidelijk weten werk te willen maken om de relatie tussen inwoners en gemeente te verbeteren. “De opkomstcijfers laten zien dat we het vertrouwen in de politiek moeten terugverdienen. We moeten onze plannen beter in gezamenlijkheid met organisaties en inwoners maken. Dat signaal nemen we zeer zeker mee”, aldus Bianca Bremer (GBLV).

Ook Wouter Jorissen (D66) sluit zich aan bij de bevindingen van verkenner Bouwmans: “We nemen zijn waardevolle aanbevelingen, vooral als het gaat om de relatie tussen gemeente en inwoners, wonen en duurzaamheid zeer zeker mee in het vervolg van het proces.”

Hopen op breed gedragen akkoord
De drie partijen zullen nu verder praten om gezamenlijk tot een coalitieakkoord te komen. Zij zeggen te hopen dat het een breed gedragen akkoord wordt en zullen in gesprek blijven gaan met de andere politieke partijen, maar ook met belangenorganisaties, ondernemers en verenigingen.

Hoelang dit zal duren, is niet bekend, maar dit zou nog wel eens even kunnen duren. “Dit vraagt om zorgvuldigheid en tijd. Dit is voor de partijen belangrijker dan snelheid.”, aldus de formerende partijen.

CU en PvdA geven reactie op verkenningsrapport
De ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben allebei gereageerd op de voorgestelde coalitie.

De ChristenUnie zegt het verslag van de verkenner de omarmen en stelt dat er herkenbare en noodzakelijke punten genoemd worden, zoals betaalbare woningbouw, het vaart maken met duurzaamheid, en het vertrouwen tussen overheid en inwoners herstellen. Ook de “noodzaak om stappen te zetten voor de leefbaarheid van Stompwijk” benadrukt ChristenUnie als belangrijk besproken onderwerp.

Als kritische kantteken geeft de partij wel dat zij weinig teruglezen over de zorg voor kwetsbare inwoners: “De hoge gasprijzen en oplopende inflatie vragen op korte termijn actie, ook van de gemeente. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat ook in de onderhandelingen hier oog voor is en geeft dat daarom mee aan de onderhandelaars ”

De PvdA zegt teleurgesteld te zijn over het advies van de verkenner. Fractievoorzitter Jochem Streefkerk: “De combinatie van VVD, GBLV en D66 is de meest rechtse meerderheid denkbaar. Vanuit die combinatie worden de vraagstukken van deze tijd niet opgelost en het sluit niet aan bij het signaal dat de inwoners hebben gegeven bij de verkiezingen.”

De Partij van de Arbeid zegt liever een voortrekkersrol van D66 en GroenLinks te zien: “Zij kunnen starten met het voeren van gesprekken, om te kijken op welke onderwerpen zij een meerderheid zouden kunnen vinden. De PvdA denkt dat daarmee meer recht wordt gedaan aan het signaal van de kiezer, waaruit een verschuiving naar links bleek. (D66, GroenLinks en SP wonnen, ten koste van VVD, GBLV en CDA).”