Weg met de Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen vormden vorig jaar een ware plaag in Leidschendam-Voorburg. Om de overlast dit jaar zo veel mogelijk te voorkomen, zijn afgelopen weken de eerste rupsnesten weggezogen.

Alle bomen nakijken en rupsen verwijderen
In de komende maanden worden alle eikenbomen gecontroleerd die op plekken staan waar de overlast van de rups het grootst is. Dit wordt gedaan bij scholen, drukke fietspaden maar ook bij verzorgingstehuizen en publieke gebouwen. Als een nest in een boom gesignaleerd wordt, krijgt de boom een waarschuwingslint. Op die manier weten inwoners dat eikenprocessierupsen zich in de boom bevinden en dat zij beter afstand van de boom kunnen houden. Een gespecialiseerd bedrijf zuigt het nest vervolgens weg.

Bestrijding tussen half mei en eind juli
In de periode van half mei tot eind juni verspreidt de rups zijn brandharen. Deze zijn nog geen halve millimeter lang maar kunnen wel zorgen voor pijnlijke huidirritaties en gezondheidsklachten. Eikenprocessierupsen kunnen alleen bestreden worden vanaf het moment dat zij hun brandharen krijgen totdat zij een vlinder worden. Dat gebeurt eind juli. Door deze korte periode van bestrijden, de groei van het aantal rupsen en de grote hoeveelheid eikenbomen in de gemeente is het onmogelijk alle rupsen weg te halen. Daarom richt de gemeente zich voornamelijk op bestrijding van nesten in eikenbomen op drukke plekken.

Help mee om de rups te bestrijden
Inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen bijdragen aan bestrijding van de rups door te zorgen voor meer biodiversiteit. Een mooi voorbeeld is om meer en gevarieerde planten te laten groeien in tuin of op het balkon. Maar ook nestkastjes ophangen en een drinkbak plaatsen voor vogels helpt. Ook een vijver aanleggen of van het dak een groen dak maken, draagt bij aan meer biodiversiteit.

Maak melding van een nest rupsen
Eikenprocessierupsen of een nest gezien? Ga niet zelf aan de slag met het verwijderen of vernietigen ervan. Staat de boom op openbare grond en heeft de boom nog geen waarschuwingslint? Maak dan een melding bij de gemeente via telefoonnummer 14070. Staat de boom op particulier terrein? Dan dient de eigenaar van het terrein zelf een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.