Wie wordt de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg?

Nadat Klaas Tigelaar vorige zomer opstapte na vijf jaar burgemeesterschap, werd Jules Bijl waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Met de installering van een nieuwe gemeenteraad, start in Leidschendam-Voorburg ook de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Het proces start met de gemeenteraad die een profielschets voor een nieuwe burgemeester opstelt. De raad heeft hier een vertrouwenscommissie voor aangesteld en op hun beurt vragen zij aan inwoners, ondernemers en partners om mee te denken.

Mensen kunnen digitaal of fysiek een vragenlijst invullen, waarin aangegeven kan worden wat gewenst wordt van een nieuwe burgemeester. Het invullen kan tot en met 25 augustus dit jaar. Op 12 september ontvangt Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de profielschets van de gemeenteraad.

Hierna volgt de volgende stap in het proces en zal – na overleg over het gestelde profiel – door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature opengesteld worden op advies van de commissaris van de Koning.

Waar is de vragenlijst te vinden?
De vragenlijst over het profiel van de nieuwe burgemeester is digitaal in te vullen via www.lv.nl/zoektburgemeester.

De papieren vragenlijst ligt vanaf 14 juli ook in het Servicecentrum in Leidschendam, in de bibliotheek in Voorburg en in het Dorpspunt in Stompwijk klaar om ingevuld te worden.