Zoetermeerse Meerpolder is klaar voor de weidevogels

Met de voltooiing van het Vogelkijkscherm zijn de inrichtingswerkzaamheden voor het nieuwe weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder afgerond. Op vrijdag 15 maart vond de officiële onthulling van het scherm plaats, waaraan de betrokken bestuurders deelnamen. Ook hebben de eerste weidevogels, met name de scholeksters, het gebied weer gevonden.

Gebied tussen Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer
Het nieuwe weidevogelgebied strekt zich uit tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en is tot stand gekomen door een succesvolle samenwerking tussen boeren, inwoners, boerenlandvogelexperts, de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Aantrekkelijker voor vogels en de mens
Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland verklaarde: “Natuur is mooi en nog mooier als je het actief kan beleven. Dit gemeentegrens overschrijdende project is een goed voorbeeld van hoe je een polder klimaatbestendig kan maken en dat boeren en natuur goed samen kunnen gaan. Het gebied is niet alleen aantrekkelijker geworden voor de weidevogels, maar ook voor mensen. Er zijn meerdere doelen, zoals biodiversiteit en agrarische structuurversterking, bereikt. Ook leuk dat de boeren zelf het beheer gaan doen.”

Cruciaal belang
Het gebied is van cruciaal belang als broedgebied voor boerenlandvogels zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Deze vogels zijn onlosmakelijk verbonden met Zuid-Holland en de provincie speelt een essentiële rol bij het behoud van hun leefgebieden. Marcel Belt, wethouder Leidschendam-Voorburg, benadrukte: “Ook de inwoners kunnen genieten van deze nieuwe natuurplek. Naast de succesvolle Nieuwe Driemanspolder, is dit een nieuwe aanwinst in het Duin Horst Weide gebied. Tussen de drukke steden kunnen we hier genieten van natuur, fietsen en wandelen en mooie boerenbedrijven met koeien en weidevogels! Het nieuwe kijkscherm en informatiebord zorgen voor meer beleving en bewustzijn.”

Tevreden wethouders
Het realiseren van meer leefgebied vergt tijd en inzet. Dit project, gestart in 2018, is nu in 2024 succesvol afgerond. De wethouders van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn trots op dit initiatief en beschouwen het als een belangrijke stap in het behoud van boerenlandvogels in de regio.

Expositie
Om dit resultaat meer zichtbaarheid te geven, zal in juli en augustus de foto-expositie “Zoetermeerse Meerpolder: klaar voor de weidevogels” te zien zijn in het provinciehuis. Fotografen van de Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer hebben foto’s gemaakt van de weidevogels in het gebied.