Zorgen over sluiting spoedeisende hulp Bronovo

Eerder deze week werd door het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) besloten dat alleen Antoniushove in Leidschendam en het Westeinde-ziekenhuis in het centrum van Den Haag open blijven. Goed nieuws voor Leidschendam-Voorburg, maar er zitten een hoop haken en ogen aan nu bekend is geworden dat het Bronovo-ziekenhuis in 2024 definitief gaat sluiten.

Zorgen over spoedzorg
Raadslid Stijn Strous van CDA LV vindt het een
een geruststelling dat strategisch wordt gekozen voor Antoniushove als centrum voor planbare zorg en oncologische behandelcentrum. Maar tegelijk is er grote zorgen over de spoedzorg die al medio dit jaar overgaat naar het Westeinde.

Te veel patiënten en lange aanrijtijden
Strous: ‘Los van de verlengde aanrijtijden is  er ook serieuze twijfel of de SEH van Westeinde de patiëntenstroom wel aankan. Het is waarschijnlijker dat spoedgevallen zullen uitwijken naar Zoetermeer, Leiden of Delft.’

Overleg met omliggende gemeenten
Het CDA dringt er bij het college op aan om met de collega’s uit Wassenaar en Den Haag in overleg te treden met de ROAZ (Het regionaal Overleg Acute Zorg) over de invulling van de spoedzorg. ‘Tegelijk is er nog meer noodzaak om de planvorming voor een huisartsenpost in Leidschendam te versnellen. Daarbij kan de gemeente een rol spelen om dit snel te organiseren.’, aldus het CDA-raadslid.