Zorgtoeslag 2018 met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 september

Zeker 450.000 mensen in Nederland met recht op zorgtoeslag hebben dit niet aangevraagd. In Leidschendam-Voorburg zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook mensen die nog geld kunnen krijgen. De reden om dit niet te doen is tweeledig. Sommigen weten niet van de regeling en anderen zijn bang dat ze het aan het eind van het jaar weer moeten terugbetalen. En mensen met hogere inkomens doen vaak geen aanvraag omdat ze denken er nooit recht op te hebben.

Vraag je zorgtoeslag voor 2018 aan voor 1 september
De meeste mensen hebben hun belastingaangifte voor 2018 al gedaan en het resultaat binnen. Met dit resultaat kun je een berekening maken en kijken of je recht hebt op zorgtoeslag over 2018. Binnen twee minuten weet je of je het saldo op je bankrekening wat kunt verhogen. Je krijgt direct te zien op welk bedrag je recht hebt.

Meer dan €2000,00 voor per gezin
De bedragen kunnen best hoog oplopen. Zo kunnen alleenstaanden tot 1.128 euro terugkrijgen. Een aanvraag samen met een partner kan bijna het dubbele opleveren. Check deze pagina om te kijken of je recht hebt op zorgtoeslag over 2018.

Ook voor midden- en hogere inkomens
Maar niet alleen minima, óók midden- en hogere inkomens kunnen recht hebben op zorgtoeslag. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die vorig jaar minder zijn gaan werken en daardoor over 2018 een lager jaarinkomen hebben. Ook huishoudens die vorig jaar hun hypotheek hebben overgesloten en een boeterente moesten betalen, hebben mogelijk nog recht op een tegemoetkoming, zo meldt TaxLive.

Angst voor terugbetaling
‘Je kan zeggen dat mensen die het geld het hardst nodig hebben ook het meeste geld laten liggen. Terwijl juist deze groep de tegemoetkoming voor de inmiddels forse zorgpremies goed kan gebruiken. Een van de meest voorkomende misverstanden is de angst om de toeslag later weer (deels) te moeten terugbetalen. Maar dat kan alleen gebeuren als je de toeslag vóóraf aanvraagt. Je loopt dat risico niet als je de aanvraag over het afgesloten jaar doet en je je aanslag al hebt gehad. Mensen hebben tot 1 september de tijd om de aanvraag te doen.’, aldus Joris Kerkhof van Independer.