Zorgverzekering volgend jaar duurder?

Ruim 80 procent van de Nederlanders verwacht volgend jaar een hogere zorgpremie door corona. Dat blijkt uit een onderzoek van een prijsvergelijkingswebsite, uitgevoerd door Q&A. Ook in Leidschendam-Voorburg zijn er zorgen over zowel het coronavirus als de gevolgen daarvan.

Meer dan de helft vindt premiestijging onterecht
Van de respondenten gaat 54 procent gaat uit van een stijging van 10 tot 20 euro per maand. Dat komt neer op 120 tot 240 euro per jaar. Ongeveer 66 procent van de respondenten vindt een stijging van de zorgverzekering onterecht. Zij vinden dat Den Haag moet bijspringen om de premie van de zorgverzekering onder controle te houden óf dat de zorgverzekeraars hun reserves moeten gebruiken. Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over alle zorgkosten die dit jaar zijn gemaakt door corona. Volgens zorgminister van Rijn is er al meer dan 1,2 miljard euro uitgegeven. Denk hierbij aan de kosten voor veel meer bezette IC-bedden, beschermingsmiddelen, coronatesten en de kosten voor noodhospitalen die zijn gebouwd. Daarnaast zijn zorginstellingen ook veel inkomsten misgelopen door behandelingen die vanwege het coronavirus niet door konden gaan.

Herstelzorg na corona in basispakket
Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) heeft laten weten dat het basispakket van de zorgverzekering tijdelijk wordt uitgebreid met herstelzorg na corona. Deze uitbreiding geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. De huisarts, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg werd al vergoed door de basisverzekering. Extra herstelzorg, zoals fysio- en oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek, wordt nu dus ook vergoed. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Door deze uitbreiding van het basispakket, lijkt een premiestijging in 2021 dan ook onvermijdelijk. Het Nederlandse Zorginstituut is nog terughoudend met de voorspellingen. Wel is al bekend dat de uitbreiding van het basispakket het eerste jaar zo’n 27,7 miljoen euro kost. Verder wordt verwacht dat de kosten van het basispakket met 4 procent zullen stijgen.

Pas in november meer duidelijkheid
Of de premie van de zorgverzekering daadwerkelijk veel hoger wordt, weten we pas over een paar maanden. Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) zal de overheid de wijzigingen van de basisverzekering en het eigen risico voor het jaar 2021 presenteren. We weten in ieder geval al dat het verplicht eigen risico in 2021 ook €385 zal zijn. Vervolgens zullen de zorgverzekeraars in november de nieuwe premies voor 2021 bekend maken. Vanaf dat moment kunnen mensen weer zorgverzekeringen vergelijken om te kijken welke zorgverzekering het beste aansluit bij zijn of haar zorgbehoeftes. Door zorgverzekeringen vergelijken kan men ook zien welke zorgverzekering het goedkoopste is. Mensen kunnen tot 31 december 2020 hun zorgverzekering opzeggen en een nieuwe zorgverzekering afsluiten.