Blauwe zone enige parkeeroplossing Leidschendam Centrum

Uit telling van de gemeente blijkt dat de parkeerdruk in Leidschendam Centrum op doordeweekse dagen 71% is. Op zaterdagavond is dit getal 77%. Dit betekent dat bijna 70 tot 80% van alle parkeerplaatsen bezet zijn. De cijfers uit de parkeerbalans zijn voor de gemeente Leidschendam-Voorburg aanleiding om op zoek te gaan naar maatregelen om de parkeerdruk omlaag te brengen.

VVD Leidschendam-Voorburg vraagt om spoedmaatregel
Sinds kort is de parkeerplaats Molenpad (naast de Hoogvliet) in Leidschendam Centrum afgesloten. Hierdoor zijn er in één klap 70 parkeerplaatsen voor winkelend publiek minder in het centrum. De VVD Leidschendam-Voorburg vroeg de wethouder vorige week om te komen met een spoedmaatregel. Bart Eleveld, raadslid VVD: ‘Parkeren dichtbij de winkels is voor Leidschendam Centrum van groot belang. Dit is precies waar we nu al jaren voor waarschuwen. Nu het Molenpad is afgesloten en er onvoldoende vrije parkeerplaatsen zijn, zien de ondernemers hun omzet behoorlijk teruglopen. Er moet nu op de korte termijn echt iets gebeuren..’

Vooral parkeerdruk op Damplein en Damlaan
De parkeerdruk in het gebied stijgt in 2025 naar boven de 90%, mede door nieuwbouw en een afname van het aantal openbare parkeerplaatsen. Het zwaartepunt van de parkeerdruk ligt over het algemeen rond het Damplein en de Damlaan.

Parkeergarage bij nieuwbouw Leytsche Hof niet haalbaar
Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met zowel het plan van aanpak voor de mogelijke maatregelen als de keuze om geen openbare parkeergarage te laten bouwen met 100 plaatsen bij nieuwbouwproject Leytsche Hof. Het project zou ruim 6 miljoen euro kosten en is niet nodig om de parkeerdruk te verlagen.

Blauwe zone in parkeergarage Damplein en Zaagmolenstraat
Een maatregel die nu uitgewerkt wordt is het aanbrengen van een blauwe zone in de parkeergarage Damplein en in de Zaagmolenstraat. Het collegebesluit voor een blauwe zone in deze parkeergarage is al in 2012 genomen met de toevoeging dat deze aangebracht wordt als daar noodzaak voor is. De economische situatie was op dat moment anders dan nu. Met de sluiting van de tijdelijke parkeerlocatie aan het Molenpad is dit nu noodzakelijk. Dat blijkt ook uit de zorgen van ondernemers en omwonenden van het Damplein tijdens de inloopavond. Zij geven aan dat de parkeergarage nu vaak vol staat met langparkeerders.

Wethouder wil onnodig irritatie verminderen
Wethouder Bouw: “Ondernemers, bezoekers en inwoners ondervinden op bepaalde momenten hinder van het tekort aan parkeerplaatsen. Door kort gebruik van de parkeergarage te stimuleren vinden meer mensen sneller een parkeerplek. Dat vermindert hopelijk onnodig zoekgedrag en irritatie. De komende tijd wordt het beleid hiervoor uitgewerkt”.