Onvrede in Leidschendam-Voorburg. Terecht of onterecht?

Een grote groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid hebben zich geformeerd tot DamBelang. Een groep die vindt dat de situatie in het Damcentrum volledig uit de hand is gelopen. Winkeliers zijn inmiddels ten einde raad vanwege de bereikbaarheid en het parkeerprobleem. Ook de bewoners weten niet meer wat ze moeten. ‘De maat is vol’, aldus Dambelang.

DamBelang stuurt brief
De belangengroep stuurde een brief naar de redactie van Leidschendam-Voorburg.tv: ‘Meer dan 500 inwoners hebben de gemeente tijdig gewaarschuwd voor deze situatie. De zienswijzen werden zonder pardon ter zijde geschoven en het democratisch proces werd ondermijnd. Alle partijen hebben geheel tegen de verwachtingen in ingestemd met de definitieve verklaring van geen bedenkingen met als gevolg het opheffen van het parkeerterrein aan het Molenpad. Wat volgde werd dezer dagen eens temeer duidelijk: chaos!’

Ook Liefde voor Leidschendam-Voorburg laat van zich horen
De nieuwe Facebookgroep Liefde voor LV (LV-LV) merkt een toenemende mate van ontevredenheid en wantrouwen naar onze gemeente. ‘Over het afvaldossier, Mall of the Netherlands (met name bereikbaarheid) en de steeds groter wordende problemen in het Damcentrum heb ik mij in het verleden al scherp uitgelaten. Maar de onvrede en het wantrouwen zit in nog veel meer zaken. Door de hele gemeente heen merk je dat mensen cynisch, sarcastisch en soms zelf terneergeslagen reageren als het over bovenstaande onderwerpen gaat. Maar ook andere onderwerpen en berichten van de diverse wijkverenigingen, klankbordgroepen of snippergroenproblemen bevestigen dit beeld. Ook het gebrek aan handhaving is een vaak gehoorde klacht.’, aldus Leon de la Croix van LV-LV)

Onvrede
DamBelang: ‘De gemeenteraad zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en een raadsenquête houden naar de gang van zaken de afgelopen jaren. Als echt blijkt dat de gemeente €5.5 miljoen moet betalen om aan de wet en het democratisch proces te voldoen is een enquête noodzakelijk. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet. Het proces moet transparant gemaakt worden.’