GBLV wil nieuwe subsidieregeling tegenhouden

Als het aan Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg ligt worden er geen veranderingen aangebracht in de manier waarop de subsidie verstrekt wordt aan organisaties binnen de gemeente. Ze vragen de gemeenteraad middels een wijzigingsverzoek om dit te ondersteunen.

Subsidietafels
De gemeente wil dat de subsidie op tafel gelegd wordt. Er wordt dan een bedrag vastgesteld door het college en de gemeenteraad dat op een subsidietafel gelegd wordt. Er schuiven verschillende partijen aan die het gesprek aan gaan om het budget te verdelen. Door het gesprek samen aan te gaan kunnen middelen mogelijk efficiënter ingezet worden dan dat ze nu gedaan worden.

Onrustige bijeenkomst in Theater Ludens
Afgelopen week was er een bijeenkomst in het Ludens Theater. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de nieuwe regeling nog onvoldoende op draagvlak kan rekenen bij de organisaties die nu gesubsidieerd worden. De fractie Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is van mening een nieuwe subsidiestructuur op deze manier niet kan en mag worden ingevoerd.

Organisaties voelen zich overvallen
GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga is geschrokken van de reacties: ‘De totstandkoming van een gewijzigde subsidieverordening heeft niet op basis van goede participatie met betrokken (subsidie)partners plaatsgevonden. De (subsidie)partners zijn tijdens een informatiebijeenkomst in Theater Ludens niet of nauwelijks geïnformeerd, maar hebben wel het gevoel gekregen te zijn overvallen. Er is daarbij tevens gebleken dat de nieuwe subsidieverordening nog niet voldoende is doordacht en uitgewerkt.’

Minimaal een jaar uitstellen
De fractie van GBLV heeft een wijziging van het voorstel (amendement) ingediend bij de gemeenteraad. Hierin vragen ze aan de raad om te besluiten om de invoering van de nieuwe subsidieverordening in welke vorm dan ook minimaal één jaar uit te stellen en hierover eerst het gesprek aan te gaan met de organisaties.