GBLV wordt grootste raadspartij van Leidschendam-Voorburg

Er gebeurt veel in de politiek van Leidschendam-Voorburg. Het college werd recent uitgebreid met Floor Kist als wethouder van GroenLinks. Woensdag werd bekend dat er nog meer veranderingen plaatsvinden in de politiek nu een VVD raadslid overstapt naar GBLV/Gemeentebelangen.

Stoelendans binnen de partijen
VVD raadslid Arnold Brans heeft namelijk besloten om per direct over te stappen naar GBLV/Gemeentebelangen. In een verklaring laat Brans weten dat er tussen hem en de VVD-fractie een onwerkbare situatie ontstaan. Door de overstap is GBLV ook direct de grootste partij in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg geworden met tien zetels.

Waar ging het mis?
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg kent 35 stemmen. Het college die de coalitie vormt (VVD-CDA-PVDA-CU/SGP) waren destijds goed voor 18 stemmen. Dat is een nipte meerderheid. Het ging mis toen Brans als enige van de VVD fractie een tegenvoorstel steunde rondom de bouwplannen op Schakenbosch waardoor een voorstel van de wethouder en het college voor de bouwplannen niet door kon gaan en alles terug moest naar de tekentafel.

Dertig procent moet sociale huurwoningen zijn
Het wijzigingsvoorstel had tot doel om ook op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Het is bekend dat daar in de gemeente vraag naar is, maar toch wordt er niet of nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. In het voorstel kwam naar voren dat GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks vinden dat de omwonenden niet voldoende zijn gehoord bij de planvorming. Daarnaast moet er een milieu effect rapportage opgesteld worden voor het hele gebied Leidschendam-Noord. Ook moet minimaal 30% van de 325 te realiseren woningen uit sociale huur bestaan.

Zetel is van VVD stemmers
LVTV sprak woensdagmiddag met VVD fractievoorzitter Louise Kortman: “Wij werden tijdens de stemming verrast dat Arnold niet met ons meestemde in de coalitie. Zoiets bespreek je onderling en van tevoren. Je verrast je fractieleden niet tijdens de vergadering.” Op de vraag of dit gezien wordt als zetelroof reageert Kortman helder: “Brand kreeg tijdens de verkiezingen zo’n 150 stemmen. Het hele team heeft die stemmen verdiend. Het is dan jammer voor de kiezers van de VVD dat de zetel weggehaald wordt. We hopen dat Arnold zijn liberale gedachtengoed ook laat zien bij GBLV. De fractievoorzitter van VVD benadrukt tot slot: “We zijn goed uit elkaar gegaan en we hebben nog altijd een goede persoonlijke relatie.”

GBLV/Gemeentebelangen noemt het ‘lef hebben’
Frank Rozenberg, fractievoorzitter van GBLV, zegt niet verrast te zijn dat Arnold Brans zich meldde om zich aan te sluiten bij zijn partij. “Wat Arnold heeft laten zien, is dat hij zijn standpunt uitstekend kon beargumenteren vanuit een groter belang dan het toen voorliggende collegevoorstel. Dat lef is in de huidig politiek ver te zoeken. We waren er dus eigenlijk vrij snel met elkaar uit, waarbij ook diverse dossiers vooraf goed zijn doorgesproken. Naar elkaars standpunten luisteren in een fractie is immers van groot belang.”