Geen meerderheid voor benoeming Baldewsingh

Vanavond is de uitslag van de stemming bekend gemaakt tijdens een extra raadsvergadering. Er zijn 35 stemmen uitgebracht op het raadsvoorstel om Rabin Baldewsingh te benoemen als wethouder voor de PvdA in Leidschendam-Voorburg.

Grote meerderheid stemt tegen
De voorzitter van de vergadering deelde mede dat er 7 stemmen voor en 28 tegen zijn uitgebracht en dat daarmee het raadsvoorstel met ruime meerderheid is verworpen. Baldewsingh reageerde na het horen van het nieuws dat hij het heel jammer en teleurstellend vindt: “Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan en beslist wie er wethouder kan worden. Het is nu aan de fractie welke vervolgstappen worden genomen.”

PvdA is teleurgesteld
Fractievoorzitter Jochem Streefkerk: “We zijn zeer teleurgesteld dat onze voordracht niet op een meerderheid heeft kunnen rekenen. De ervaring, plannen en energie van Rabin Baldewsingh zouden van grote waarde zijn geweest voor Leidschendam-Voorburg. Emotie heeft nu de doorslag gegeven. En hoe begrijpelijk die emotie ook was, dit is een gemiste kans voor onze gemeente.”

Excuses van Baldewsingh
Er was veel commotie over de voordracht van Rabin Baldewsingh als kandidaat wethouder namens de PvdA vanwege zijn betrokkenheid bij het plaatsen van de windmolen op de grens van Leidschendam-Voorburg. Zelf gaf Rabin in een betoog aan dat het daadwerkelijke besluit pas is genomen toen hij niet langer verantwoordelijk was voor dit dossier. In de raadsvergadering van dinsdag 18 mei bood Baldewsingh zijn excuses nog aan voor de uitspraken die hij gedaan heeft over de windmolen. Zijn betoog heeft de raad niet kunnen overtuigen om hem de kans te geven in een functie als wethouder.

Vertrouwen ernstig geschonden
De PvdA beraadt zich nu op het vervolg en gaat daarover in gesprek met haar leden. Streefkerk: “We brengen nu de scenario’s in kaart. Wij stellen de inhoud voorop en daarvoor is vertrouwen nodig. Vertrouwen of je met elkaar als coalitie de stad wel kunt besturen. Dat vertrouwen is ernstig geschonden.” Aanstaande maandag houdt de Partij van de Arbeid een ledenvergadering, om de ontstane situatie te bespreken.