Gemeente en politie in gesprek met inwoners over onrust Leidschendam

Vrijdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur staat de participatiebus van de gemeente in winkelcentrum Prinsenhof om met inwoners in gesprek te gaan over de ongeregeldheden in de wijk.

Luisteren naar de inwoners
De gemeente staat hier samen met de politie en de wijkagent uit de wijken Prinsenhof en de Heuvel / Amstelwijk om te luisteren naar wat er leeft onder de inwoners. In de afgelopen weken werd duidelijk dat er angst bij sommige inwoners van de wijken. Zij krijgen nu dus de ruimte om hun gevoelens te delen.

Inventarisatie maken
“Enerzijds zetten we in op het aanpakken van de onrust. Anderzijds willen we goed inventariseren wat de behoeften zijn van de inwoners om daar vervolgens iets mee te doen om zo te kunnen investeren in de wijk.”. Aldus een woordvoerder van de gemeente in gesprek met LVTV.

Extra maatregelen na spoeddebat
Maandag werd tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad besloten dat er geïnvesteerd moet worden in de wijk op een aantal punten. Deze week is er gelijk actie ondernomen. Zo is er gesnoeid in Prinsenhof waardoor er meer doorkijk is. Ook wordt er gewerkt aan de verlichting.