Gemeente kiest voor structurele subsidie voor Het Veur Theater

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft twee theaters. Het theater in Voorburg wordt sinds jaar en dag gesubsidieerd door de gemeente voor ruim 300.000 euro. Het theater in Leidschendam kreeg daarentegen geen structureel bedrag. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er nu voor gekozen om de twee theaters te behouden en samen te laten werken. Hierbij wordt ook een structurele subsidie aan Het Veur Theater gegeven en is de toekomst van het Leidschendamse theater ook veiliggesteld.

Theater dreigde verloren te gaan
In november 2019 stond theaterdirecteur Oscar van Schijndel voor onze camera. Hij gaf toen in een gesprek aan dat hij geen verplichtingen aan wil gaan voor een theaterprogramma en het huurcontract als niet zeker is dat er een toekomst is. Ieder jaar heeft Het Veur Theater subsidie aangevraagd aan de gemeente, maar deze werd structureel afgewezen.

Belevingen blijven bieden
Oscar van Schijndel, directeur Het Veur Theater: “We zijn positief over het voorstel van de gemeente. Met een eigen structurele subsidie kunnen wij onze bezoekers een theaterbeleving blijven bieden. Door de samenwerking kunnen wij gebruikmaken van elkaars netwerk en kwaliteiten, zonder onze zelfstandigheid en identiteit te verliezen.”

Levendig theater op twee plekken
Wethouder Astrid van Eekelen: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen genieten van cultuur in onze gemeente. Met het huidige voorstel zorgen we ervoor dat Leidschendam en Voorburg elk een levendig theater behouden, dat zich inzet voor een passend cultureel aanbod en waar cultuurmaatschappelijke partners een plek voor hun activiteiten kunnen vinden.”