Gratis parkeren kost de gemeente Leidschendam-Voorburg jaarlijks 650.000 euro

In de nieuwe Nota Parkeerbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat te lezen dat het parkeren in onze gemeente gratis blijft. De fracties van GroenLinks en PvdA zouden dit graag heroverwogen zien, want zoals ze stellen: “Alle inwoners betalen mee aan dit gratis parkeren.”

Politieke keuze heroverwegen
Volgens beide fracties kost de parkeerregulering per jaar 650.000 euro. GroenLinks raadslid Marie Christine van de Gronde: “Gratis parkeren betekent in de praktijk dat parkeren wordt gesubsidieerd. Alle inwoners betalen mee, maar alleen de autobezitters profiteren. Dat kan, maar het is een politieke keuze. Die zouden wij graag willen heroverwegen.”

De buren losten het waterbedeffect succesvol op
In Leidschendam-Voorburg krijgen we steeds vaker te maken met parkeerders die hun auto niet in Den Haag willen neerzetten vanwege de dure parkeerkosten. De auto’s worden dan net over de gemeentegrens geparkeerd. Dit gebeurt vaak in de avonduren, maar ook is er sprake van langparkeerders. Dit gebeurt onder andere in Park Leeuwenbergh. De twee fracties pleiten er voor om op dit soort plaatsen betaald parkeren in te voeren. Een mooi voorbeeld dat deze maatregel effect kan hebben is recent zichtbaar geworden in Rijswijk. Daar werd na jarenlange overlast van langparkeerders betaald parkeren ingevoerd op het Don Boscolaantje. Vanaf dat moment was de overlast daar direct opgelost.

Betaald parkeren invoeren
De fracties van GroenLinks en PvdA stellen voor om betaald parkeren tegen een laag tarief in te voeren. Het invoeren van Blauwe zones is alleen lucratief als er streng wordt gehandhaafd. Maar de handhaving daarvan is erg kostbaar voor de gemeente en tegelijkertijd gaan de inkomsten uit parkeerboetes naar het Rijk. “Een systeem van betaald parkeren, met ontheffingen voor inwoners en lokale ondernemers, geeft een juridische mogelijkheid voor de gemeente om geïnde parkeerboetes zelf te houden. Handhavers zouden zichzelf zo kunnen terugverdienen. Daarnaast zouden natuurlijk inkomsten komen van de betalende parkeerders. Een laag uurtarief zou wat ons betreft volstaan.”

Parkeersituatie per gebied bekijken
In het parkeerbeleid is uitgewerkt wanneer er sprake is van een parkeerprobleem, welke maatregelen bij welk type probleem getroffen kunnen worden en wie in welk type gebied prioriteit krijgt. Mogelijk dat hier een haakje gevonden kan worden om het gesprek aan te gaan in de raad. Als het aan GroenLinks en PvdA ligt wordt dit debat in de raad gevoerd. Delroy Blokland van de PvdA: “Voor veel mensen is het plezier er allang vanaf. Betaald parkeren maakt het mogelijk om de kosten van het gemeentelijk parkeerbeleid eerlijker te verdelen, de leefbaarheid van woonwijken te bevorderen en de winkelcentra bereikbaar te houden. Dat zijn effecten waar we niet van kunnen wegkijken.”