[VIDEO] Vergadering van de raad over vuurwerkverbod en vluchtelingenkinderen

Maandagavond sprak de raad over het vuurwerkverbod. Op 7 juli zal het voorstel in de raad tot stemming gebracht worden.

Opvang vluchtelingenkinderen
Ook kwam de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen aan bod. Het voorstel van Hanneke Dominicus van GroenLinks om vluchtelingenkinderen op te vangen kan op veel steun rekenen als ook dit voorstel op 7 juli in stemming gebracht wordt.

Subsidietafels
Verder werd er ook uitgebreid gesproken over de subsidietafels en de regels die hieraan verbonden zijn voor onder andere nieuwe partijen.