Parkeren en bereikbaarheid scoren slecht in onderzoek Mall of the Netherlands

The Mall of The Netherlands in Leidschendam wordt door velen geprezen, maar het kent ook zijn uitdagingen. Ondanks de aanpassingen die de gemeente heeft gedaan op het wegennet om de doorstroming te bevorderen is vooral rondom de bereikbaarheid en de parkeerdruk nog altijd het nodige aan te merken, zo laat recent onderzoek zien.

Wensen in kaart gebracht
Recent werden 1.200 bezoekers ondervraagd door een onderzoeksbureau. Uit dat onderzoek komt naar voren dat bezoekers het winkelcentrum mooi vinden, maar dat de bereikbaarheid op vrijdag, zaterdag en zondag slecht is. Het is druk op de wegen rondom de Mall en ook het vinden van een parkeerplaats op het parkeerdek is vaak lastig. De uitkomst van dit onderzoek is helder, maar niet erg verrassend. Het bevestigt wel de reacties die inwoners in de afgelopen maanden openlijk al hebben gegeven.

Winkelcentrum voor inwoners van Leidschendam-Voorburg 
De meeste bezoekers van het winkelcentrum komen volgens het onderzoek uit onze eigen gemeente. 42% van de inwoners geeft zelfs aan meerdere keren per week of zelfs dagelijks te shoppen bij de Mall. De helft komt met de auto. Een kwart met de fiets. De overige bezoekers komen lopend of met het openbaar vervoer. De inwoners uit Leidschendam-Voorburg komen volgens het onderzoek vaker met de fiets.

Parkeren en bereikbaarheid grootste ergernis
Gratis parkeren wordt door mensen het belangrijkste fijnste punt genoemd. Ondanks dat het parkeren gratis is en dat daar vaak positief over gesproken wordt is de uitvoering daarvan minder. Door de grote toestroom van winkelend publiek is het op gezette tijden, vooral in het weekend, lastig om een parkeerplek te vinden. Je dagelijkse boodschappen doen bij de Albert Heijn wordt dan wat lastiger. Op zaterdag en zondag is de druk volgens de respondenten het hoogst.

Oplossingen aangedragen
Als oplossing voor de problemen worden ongelijkvloerse kruisingen genoemd. 28% vindt dit een goed idee. 25% van de ondervraagden wil een extra brug over de Vliet en 22% denkt dat verkeersregelaars het probleem kunnen oplossen.

Bewaakte fietsenstalling 
Mensen die meededen aan het onderzoek gaven tot slot aan een fietsenstalling te missen. Een bewaakte fietsenstalling werd regelmatig genoemd.