Plan voor toekomst bibliotheek unaniem goedgekeurd

Dinsdagavond is een plan voor de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg van VVD-wethouder Astrid van Eekelen unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De huidige vestiging in Leidschendam verhuist naar de overkant van het Fluitpolderplein. Daarmee wordt de bibliotheek veel toegankelijker en blijft er ook in de toekomst een belangrijke bibliotheekfunctie in Leidschendam. Op de nieuwe locatie komen studieruimtes, leestafels en horeca voor een ‘huiskamergevoel.’ Ook is er geld vrijgemaakt om een plan te maken voor de combinatie van de bibliotheek in Voorburg met een theater. De bibliotheek in Stompwijk blijft ook behouden.

Veel gesproken over toekomst
De afgelopen jaren werd vaak gesproken over de toekomst van de bibliotheek. Zo stelde GBLV/Gemeentebelangen voor om een nieuw pand te bouwen in het Groot Zijdepark om het theater en de bieb daar in samen te voegen. Ook werd geopperd om het Fluitpolderplein te sluiten. Uit een bijeenkomst met inwoners van Leidschendam-Voorburg kwamen begin 2020 ook ideeën om meer te doen met horeca, te stoppen met de stiltecoupé en meer te doen met de beleving van thema’s.

Behoud van traditionele bieb
De lokale CDA sprak eerder deze week zijn voorkeur al uit voor een verbeterde vestiging bij het Julianaplein in Voorburg. Wel vinden ze dat de nieuwe stenen bibliotheek de ontwikkeling van een moderne, complete, hedendaagse en bijdetijdse bibliotheek niet in de weg mag staan.

Op 10 minuten fietsafstand
Wat de VVD betreft moet de bieb een plek zijn en worden voor jong en oud, voor liefhebbers van lezen en cultuur, voor laaggeletterden, voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de digitalisering van de maatschappij en voor ondersteuning van scholen. Er is ruimte nodig voor boeken en moderne uitleenfuncties, veilige en rustige plekken om te lezen, studieplekken, ruimte voor cursussen, lezingen, signeersessies, horeca en dat liefst voor alle inwoners op maximaal 10 minuten fietsafstand. Kortom dat betekent eisen aan locaties, gebouwen en een goede bibliotheekorganisatie die samenwerkt met partners. VVD raadslid Harma Aris: ‘Het was geen gemakkelijke opdracht die onze wethouder Astrid van Eekelen aan het begin van de raadsperiode kreeg. Een plan opleveren voor een toekomstbestendige bibliotheek, terwijl het budget daarvoor beperkt is. Ze heeft er keihard aan getrokken en het toch maar mooi geflikt. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.’

Kosten in de gaten houden
Het CDA stemde voor het plan, maar wel met de kritische noot dat de kosten van het project in de gaten gehouden moeten worden. “De investering in Leidschendam evenals de ontwikkeling van de plannen voor een locatie Voorburg zijn pittig. De afweging voor het CDA liggen niet alleen bij de ‘willen’ kant maar ook bij de ‘kan het’ kantvan de plannen voor de bibliotheek”, aldus de CDA.