PvdA levert geen nieuwe wethouder en stapt uit coalitie

De grote nederlaag op de voordracht van de nieuwe wethouderskandidaat Baldewsingh heeft de Leidschendam-Voorburgse tak van de PvdA doen besluiten om uit het college te stappen. Ook vindt de PvdA dat de coalitiepartijen te verschillend denken over het bestuur van de stad.

Politiek is meer dan emotie
De PvdA is teleurgesteld over de houding van partijen die politiek gelijkstellen met emotie. Fractievoorzitter Jochem Streefkerk: “Emotie is belangrijk, maar politiek moet uiteindelijk meer zijn dan dat. Na de emotie moet er ook ruimte zijn om naar elkaar te luisteren, feiten onder ogen te zien en de dialoog aan te gaan. Rekenschap afleggen in plaats van afrekenen. Dat is de politieke cultuur die de PvdA voorstaat en die de basis vormt voor samenwerking.”

Constructief opstellen
De PvdA kijkt met trots terug op de resultaten die in de afgelopen drie jaar door deelname aan deze coalitie konden worden gerealiseerd. Ook in de oppositie zal de PvdA zich constructief blijven opstellen, zoals dat altijd van de PvdA verwacht mag worden. Voorstellen die het College nog gaat doen in de laatste maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zullen op de inhoud worden beoordeeld. Dat doen we in het belang van Leidschendam-Voorburg.

CDA teleurgesteld in besluit
Het CDA geeft in een bericht aan LVTV aan dat ze teleurgesteld zijn in het besluit van de PvdA. Uitgangspunt voor het CDA was, na de stemming in de raad van 18 mei over de kandidaat-wethouder van de PvdA, de voortzetting van de coalitie met de PvdA. Dit is helaas niet gebeurd. fractievoorzitter Ron van Duffelen: “De afgelopen weken waren rumoerig en intens. De bedenkingen bij de kandidaat-wethouder richtten zich evenwel niet tot de samenwerking in de coalitie. We vinden dit besluit daarom jammer, maar juichen de toezegging toe dat de PvdA het collegebeleid constructief blijft volgen.”