Stijgt de energierekening in 2021?

De overheid zal de komende jaren de belasting op energie verhogen om duurzamer energieverbruik te stimuleren. Daarom gaat de belasting op gas per 1 januari 2021 omhoog en de belasting op stroom omlaag. In 2021 zal het percentage van de energierekening voor 46,5% uit belastingen bestaan.

Belasting op gas in 2021 omhoog
De overheid wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om die reden zal in 2021 de energiebelasting op gas stijgen met bijna € 26,- (4,7 %). De komende jaren zal de belasting op gas nog meer gaan stijgen. Op deze manier hoopt de overheid dat mensen gestimuleerd worden om vrijwillig afscheid te nemen van hun gasaansluiting. Daar staat tegenover dat de belasting op elektriciteit met € 13,- zal dalen (3,5 %). Toch zullen mensen met een gemiddeld energieverbruik evenveel belasting betalen als in 2020. Dat komt omdat een huishouden per jaar 31 euro extra energiebelasting terugkrijgt. Dat betekent dat de gemiddelde energierekening door de belastingmaatregelen in 2021 niet heel sterk zal stijgen

Stijging Opslag Duurzame Energie (ODE)
Sinds 2013 betalen huishoudens Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Deze heffing betaalt men over iedere kWh stroom en m3 gas die zij verbruiken. In 2021 stijgt de ODE op gas en elektriciteit met bijna 10 %. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden volgend jaar € 23,- meer gaat betalen aan Opslag Duurzame Energie. De overheid hoopt dat mensen door deze heffing steeds bewuster omgaan met energie. Het geld dat de overheid ontvangt door deze heffing, wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te betalen. Daarnaast wordt de opbrengst gebruikt voor de financiering van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Wat betekent dit voor de energierekening?
Zoals hierboven al is genoemd, zullen mensen met een gemiddeld energieverbruik niet veel merken van deze belastingverhoging. Als mensen een een hoger gasverbruik hebben dan het gemiddelde van 1.370 m3, dan zal de energierekening wel wat omhoog gaan. Het is dan verstandig om te kijken of mensen door middel van overstappen energie en geld kunnen besparen. Daarnaast is het verstandig om bewuster om te gaan met het gasverbruik. Door de thermostaat bijvoorbeeld één graad lager te zetten, kunnen mensen tot 7% op het gasverbruik besparen. Met een waterbesparende douchekop, bespaart men al ongeveer € 45,- per jaar op de energierekening.

Energy Common Leidschendam-Voorburg
Door de stijging van de energiebelasting, wordt het steeds aantrekkelijker voor huiseigenaren om de woning te verduurzamen. Geïnteresseerden kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een energiecoach van Energy Common Leidschendam-Voorburg. Deze energiecoach kijkt samen met de bewoners naar het energieverbruik en de mogelijke energiebesparing in de koopwoning. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn: de woning isoleren, overstappen op een duurzame verwarmingsinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Er zijn ook aantrekkelijke subsidies beschikbaar om de woning te verduurzamen, zoals de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).