[VIDEO] Samenvatting van de raadsvergadering

Dinsdag en woensdag werd de vergadering van de raad gehouden. Omdat de raad dinsdag nog niet klaar was met de vergadering en er nog teveel punten op de agenda stonden werd de vergadering woensdag voortgezet. Een aantal punten die besproken zijn hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Jaarwisseling moet feest voor alle inwoners worden
De gemeenteraad heeft unaniem een voorstel van het CDA omarmd die ervoor moet zorgen dat de jaarwisseling een feest wordt voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Het CDA deed eerder dit jaar een onderzoek onder inwoners van Leidschendam-Voorburg. Hieruit kwam onder andere naar voren dat veel inwoners waarde hechten aan de bestaande tradities bij de jaarwisseling, maar dat er teveel overlast is waardoor gezocht moet worden naar feestelijkheden die beter passen bij deze tijd.

Leidschendam-Voorburg wil kinderen uit vluchtelingenkamp opvangen
Tijdens de vergadering werd ook het voorstel van GroenLinks, PvdA en D66 aangenomen waarin het college gevraagd wordt te proberen alsnog het kabinet ervan te overtuigen om een deel van de vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te vangen. Wethouder Rouwendal gaf in een eerdere vergadering aan: “Als de raad dit wil, dan zullen wij dit uitvoeren en de stap zetten naar de overheid.”

Woningsplitsing tijdelijk verboden
Er is door verschillende partijen in de afgelopen periode gesproken over het splitsen van woningen. In de vergadering is besloten dat in aanloop naar betere regelgeving het splitsen van woningen voorlopig niet is toegestaan. D66 gaf in het debat aan dat hierin een goede balans gevonden moet worden. Zij vinden dat er gekeken moet worden naar de leefbaarheid in de wijken. VVD en PvdA gaven eerder ook al aan LVTV aan dat ze willen dat er regels komen rondom het splitsen van woningen.

Geen akkoord voor bouwplannen Schakenbosch
De gemeenteraad is tijdens de vergadering niet akkoord gegaan met de bouwplannen op Schakenbosch. GBLV / Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks hadden een wijziging op het voorstel aangevraagd (amendement). Dit kon rekenen op 18 van de 35 raadszetels.

Dertig procent moet sociale huurwoningen zijn
Het wijzigingsvoorstel had tot doel om ook op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Het is bekend dat daar in de gemeente vraag naar is, maar toch wordt er niet of nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. Ook vinden de partijen dat de omwonenden niet voldoende zijn gehoord bij de planvorming. Daarnaast moet er een milieu effect rapportage opgesteld worden voor het hele gebied Leidschendam-Noord. Ook moet minimaal 30% van de 325 te realiseren woningen uit sociale huur bestaan.

DE VERGADERING VAN 08 JULI 2020

DE VERGADERING VAN 07 JULI 2020